Dones, igualtat d'oportunitats

Dones Ara Mollet ERC

El Dia Internacional de la Dona, és un bon moment per analitzar les desigualtats que persisteixen en contra de les dones al mercat laboral.

Alguns dels factors determinants d’aquestes desigualtats són els rols de gènere i les discriminacions a través de l’assignació social del rol de cura i reproducció que se’ns atorga a les dones. A més, patim una gran manca de corresponsabilitat en la conciliació de la vida familiar i laboral, provocant en molts casos la interrupció de la nostra carrera i promoció professional. Habitualment les dones ocupem en major mesura sectors de menor nivell retributiu, llocs de treball que tradicionalment han estat feminitzats i menys valorats.

Totes hem sentit  parlar de l’anomenada bretxa salarial de gènere, un indicador de desigualtat entre els salaris de les dones i els dels homes. Aquesta desigualtat es dóna a conseqüència de la desigualtat retributiva, és a dir les dones no rebem la mateixa remuneració per un treball d’igual valor.

Per combatre’l, cal conèixer que avui en dia s’ha situat en un 22,2% inferior en les dones envers els homes, afectant a totes les franges d’edat, a tots els nivells formatius, a totes independentment de quina sigui la nostra nacionalitat, i que és conseqüència d’un impuls de tot un seguit de discriminacions que actuen amb concurrència i interrelació.

Si no en teníem prou, la crisi sobrevinguda de la COVID-19, també ens ha afectat de manera diferent que als homes. Totes les mesures i repercussions  provocades en el context  de la crisi per a la contenció d'aquesta, han tingut un impacte directe en els diferents àmbits i dimensions de la vida de les persones i s’ha manifestat de diferent manera en les dones i els homes. La desigualtat en la distribució  i el temps invertit en el treball domèstic no remunerat i les feines de cures, s’ha vist agreujada a causa del tancament de les escoles i el confinament ha recaigut encara mes en nosaltres.

D’una vegada per totes, s’ha de donar valor a les feines de cura i atenció, posar en marxa mesures que reverteixin la situació actual i afavoreixin unes economies més competitives on dones i homes mantinguin les mateixes oportunitats, no tan sols per accedir al mercat laboral als mateixos sectors sinó també per ser recompensades d'igual forma.

Necessitem crear una societat més justa i inclusiva que garanteixi un creixement sostenible basat en el benestar social de qualsevol persona, trencar amb els rols de gènere i els estereotips, a l’escola, a la família i a la feina.

 

Edicions locals