Coneixement en domini públic

Politicòleg

El ball de dates de les eleccions al Parlament és la taca d’oli que llisca impertorbable sobre l’aigua del got que sempre acabem bevent. N’hem entomat tants, de gots com aquest! I així és com fitant l’horitzó conjurant icebergs –la distracció de l’esperpent de les dates electorals, per exemple-, acabem sempre encastats en la mol·lície submarina, estimbats contra els fonaments ocults d’un sistema que s’entesta a tirar endavant el seu designi, encara que en suposi l’autodestrucció. La pandèmia ha evidenciat un sistema que en lloc de ser instrument de progrés, es posa a sí mateix com a finalitat amb l’objectiu de reproduir-se i mantenir-ne l’ordre, per damunt dels nostres cadàvers.

Vegem-ho més clar amb un exemple: les empreses contractades per al subministrament de vaccins fan allò que els rota incomplint o reinterpretant les clàusules contractuals dels seus acords amb diversos governs inspirats en l’harmoniosa col·laboració dels sectors públics i privats i en la renúncia a la tutela directa de l’interès públic.
Els estats han pagat a la bestreta per tal d’assumir els costos de recerca i producció dels vaccins que gestionen les empreses privades i només els distribuiran i regularan tímidament. Dites corporacions retenen el coneixement encapsulat a la patent o la propietat intel·lectual per tal de controlar-ne l’explotació.

Així doncs, el corporativisme privat domina la situació posseint allò realment productiu: el coneixement. Per contra, no es planteja que les patents dels vaccins, amb el suport de la inversió pública, puguin ser subjectes a una peremptòria declaració d’interès públic i passar al domini públic administratiu. És a dir: el control públic dels remeis.

Però ai las! Si ho féssim, hauríem de revisar què passa amb les universitats, la fuita de cervells, els oligopolis empresarials, el debat energètic... Les persones sobreviurien al virus, el sistema, potser no. Ens han dit que som a la societat de la informació; clar, no volen evidenciar que la clau està en el coneixement.

 

Edicions locals