Nova normalitatTM

Politicòleg

Com aquell ídol de pedra de la pel·lícula de Kubrik 2001: Odissea de l'espai, s'albira des de les trinxeres dels nostres cataus, a l'horitzó, l'esbós d'una nova vida. Però abans que la intel·ligència col·lectiva comenci a generar nous recursos, noves maneres d'espavilar-se pel seu compte, establint noves complicitats entre les persones basades en l'aprenentatge d'una experiència tan dura com la crisi de la Covid-19, abans que comencem a ordir la trama pensant recuperar allò perdut o bé imaginant com viure o què cal canviar, ens venen subliminarment una nova fita.

Aquesta fita, com tot bon producte del mercat, té marca registrada. Es diu Nova normalitatTM, i ens en parlen a tot arreu com allò desitjat i que tots nosaltres hauríem d'estar desitjant, passant fases, seguint instruccions, apedaçant tot el doll d'informació que gravita a l'entorn d'un fantasma víric. La Nova normalitatTM vindrà a redimir els culpables d'haver sobreviscut el daltabaix i consolar els pobrets que no n'hagin sortit ben parats. Serà el paradís d'un entranyable enyor i el bàlsam que ens guarirà el desig d'un futur millor, les ganes d'arranjar i redreçar totes les nostres cagades del passat, la nostra indolència davant un poder corromput i el nostra conformisme amb l'estat de les coses.
El producte Nova normalitatTM se'ns administrarà amb mà esquerra quan massivament l'haguem adquirit. Regirà les nostres pautes no només d'higiene, sinó també els desplaçaments, els descansos i el lleure, però sobretot, la nostre relació dels uns amb els altres. Serà la disciplina que abans no se'ns ha pogut imposar. Tot plegat, perquè ha quedat demostrat que la gent, la realitat que de debò sosté el sistema, ha demostrat ser molt més flexible i resistent que el capitalisme rampant. Com que ha estat així, no es reclamaran els més de 60.000 milions d'euros que ens deuen les entitats financeres per invertir en sanitat, educació i salari social digne. Se'ns administrarà la Nova normalitatTM per tal que junts, entre tots, ens esforcem de nou a aixecar de nou tot plegat, inclòs el sistema extractiu i d'explotació preexistent.
I abans de prendre'ns la temperatura per tal d'abraçar-nos, sospirarem pensant que vivim en el millor dels mons possibles. El de la Nova normalitatTM, evidentment.

 

Edicions locals