El pla director d'abastament d'aigua de Montornès alerta de l'envelliment de la infraestructura

L'Ajuntament quantifica en 3,4 milions el cost per renovar i millorar la xarxa d'aigua local

Societat

L'Ajuntament de Montornès ha aprovat el Pla director del servei d'abastament d'aigua, un document que fa una diagnosi de la situació de la xarxa i planifica les actuacions necessàries futures. "Per primer cop s'ha elaborat aquest pla que marca les prioritats a l'hora d'invertir per deixar en condicions la xarxa i planificar actuacions a mig i llarg termini", explica la regidora de Territori, Mar García, qui destaca la importància del pla en l'actual situació de sequera. "Cal prendre decisions, posar en marxa pous, i era imprescindible conèixer en quin punt es troba la xarxa actual", afegeix.

El pla apunta que les infraestructures actuals es troben, en general, en bon estat tot i que presenten un grau d'envelliment alt.  Actualment, la xarxa de distribució de Montornès compta amb una longitud de 86,21 kilòmetres, construïda amb fibrociment, la més antiga, i amb polietilè i fosa la més recent. Segons l’inventari de xarxa, un part important d’aquesta no disposa de data d’instal·lació. Això no obstant, es pot considerar que la xarxa sense aquesta dada és antiga i, per tant, el pla determina que un 43,76% del total de la xarxa té més de 30 anys. Segons els tècnics, "és necessària una renovació planificada de la xarxa, ja actualment un 12% és de fibrociment –un material que pel seu grau de toxicitat per llei s'ha d'anar substituint– i hi ha una part important de la xarxa de polietilè i PVC, que està arribant al final de la seva vida útil".

Els tècnics alerten que aquest grau d'envelliment fa necessari un pla de renovació, ja que, en cas de no executar-se, els possibles problemes derivats per l'envelliment podrien afectar al voltant del 65% de la xarxa en poc més de deu anys.

Davant aquest diagnòstic de l'estat de la xarxa, el pla director llista tota una sèrie d'actuacions que posa sobre el calendari i que prioritza en funció de la urgència. Entre 2022 i 2036 –any de finalització del pla– el document preveu un centenar d'intervencions que considera prioritàries a diferents punts del municipi, de les quals la majoria consisteixen en renovació de canonades i trams de la xarxa. Aquestes actuacions prioritàries tindrien un cost de 2.164.820 €. Entre les actuacions més costoses, hi ha la renovació i adequació de la xarxa d'abastament d'aigua de l'àmbit de la urbanització del Telègraf (129.000 €); la recuperació i posada en marxa dels pous de l'Ametller i el condicionament del dipòsit de Can Xec (137.000 €); la renovació de la xarxa d'impulsió d'aquests pous (130.000 €), i la renovació de la xarxa de fibrociment al carrer del Raiguer (103.000 €).

El total d'actuacions, tenint en compte també les que no es consideren prioritàries i les de millora de l'eficiència de la xarxa, suma un pressupost de 3,4 milions a invertir fins al 2036.

Edicions locals