L'Ajuntament treu a concurs la urbanització de part del barri de l'Ametller

Es preveu la pavimentació dels carrers de l'Ametller i de Vilanova

Societat

L'Ajuntament treu a concurs la urbanització de part del barri de l'Ametller
L'Ajuntament treu a concurs la urbanització de part del barri de l'Ametller

L'Ajuntament de Montornès ha tret a concurs les obres d'urbanització del sector UA-14 al barri Ametller, on es preveu, entre altres pavimentar i instal·lar i renovar xarxes de serveis als carrers de l'Ametller i de Vilanova.

El projecte, que es va treure a licitació el passat mes d'abril, defineix les obres d’urbanització dels vials existents en aquesta unitat d’actuació UA-14.

Actualment, aquests vials són de terra compactada i la urbanització està parcialment implantada. Pel que fa als serveis hi ha línies elèctriques aèries, també disposa d’aigua potable, així com d’un tramat de línia telefònica en algunes edificacions. Pel que fa a la xarxa telefònica s’estén en tot el sector mitjançant una xarxa aèria amb postes de fusta ubicats en mig de les voreres. L’aigua potable discorre pels diferents vials sense ordre i dona subministrament a les diferents edificacions i parcel·les sense edificar.

D'altra banda, una de les millores previstes és la implantació d'una xarxa de sanejament, actualment inexistent. En l’actualitat les aigües residuals es recullen mitjançant foses sèptiques particulars, que són buidades periòdicament pels mateixos propietaris. A més, una bona part del carrer Ametller, i en el carrer Vilanova, discorre una canonada de fibrociment de 150 mm d’aigua potable que alimenta la població veïna de Vilanova.

Davant aquesta situació, l'Ajuntament aprovava el juliol de l'any passat el projecte d'urbanització de la zona, que contempla demolicions de paviment i estructures existents, noves alineacions de vial, explanació, moviment de terres i pavimentació dels carrers, instal·lació de xarxes de serveis relatives al sanejament; abastament d’aigua; electricitat; enllumenat públic i xarxa de telecomunicacions i senyalització.

El projecte té un pressupost de 656.231,94 € amb IVA i el termini d’execució de les obres, un cop comencin els treballs, és de sis mesos.

Edicions locals