La seguretat és la principal preocupació dels montornesencs

Segons l'enquesta de la Diputació, els problemes més importants a Montornès són la seguretat, la neteja i la gestió política

Societat

La seguretat ciutadana és el tema que més preocupa al veïnat
La seguretat ciutadana és el tema que més preocupa al veïnat | FOTO: Ajuntament de Montornès

La seguretat ciutadana és el problema que més preocupa els veïns i veïnes de Montornès, segons reflecteixen els resultats de l'enquesta de percepció ciutadana elaborada per la Diputació de Barcelona. Quasi el 34% dels enquestats afirma que l'afer més greu del municipi actualment és la seguretat, sent el problema més escollit per totes les franges d'edat i, especialment, per les adultes, amb un màxim del 42,7% entre les persones de 45 a 54 anys.

Els altres problemes que més preocupen la ciutadania, segons l'enquesta realitzada a mitjans de l'any passat, són la neteja i la gestió municipal, escollits com el principal problema pel 10,9% i el 7,2% dels enquestats respectivament. Per l'altre costat, els punts que menys preocupen els montornesencs són l'oferta comercial i la manca d'equipaments i serveis, ja que només un 1,5% i un 2% els escull com a principal problema.

El principal problema que manifesten els ciutadans de Montornès coincideix amb el primer punt sobre el qual actuarien. A la pregunta Què és el primer que faria si fos alcalde/essa?, el 20,4% dels enquestats respon que reforçaria la seguretat, una xifra que triplica la mitjana comarcal (6,2%). Les altres prioritats dels montornesencs són millorar la neteja (8,7%) i millorar la gestió municipal (7,2%). Aquestes preferències són clarament superiors entre la gent adulta, de 45 a 64 anys. Per la seva banda, la gent gran reclama principalment més atenció al seu col·lectiu amb un 18,7% dels enquestats de més de 65 anys. Els joves d'entre 25 i 34 anys opten per ampliar l'oferta d'equipaments i serveis (12,3%), mentre que la franja d'edat de 18 a 24 anys prioritza, com els adults, la seguretat ciutadana (26,5%). Per gèneres, destaca l'interès en la neteja i la gestió municipal dels homes i en l'atenció a la gent gran de les dones.

D'altra banda, el veïnat aprova aspectes com el compromís amb el canvi climàtic del municipi, amb un 57% de persones a favor, o el foment de la participació ciutadana, amb un 51% dels enquestats valorant-la com molta o bastant. El balanç general de satisfacció respecte al municipi és positiu. Quasi tres quartes parts de la població afirma que està molt o bastant satisfeta de viure a Montornès, amb només un 17% afirmant que ho està poc o gens. L'evolució del poble és un aspecte més negativament valorat, ja que el 55% dels enquestats creu que Montornès ha empitjorat en el darrer any, especialment en la franja entre 35 i 44 anys (61,5%), però també creuen que el municipi millorarà en el futur.

L'habitatge, inaccessible

L'accés a l'habitatge al municipi és un dels aspectes pitjor valorats pels montornesencs amb un 3,8 de nota mitjana. Els veïns i veïnes també suspenen la disponibilitat d'aparcament (3,9), la ja mencionada seguretat ciutadana (4,4), el transport públic (4,8) i les oportunitats de feina (4,9). Per contra, els enquestats de Montornès aproven amb la millor nota l'enllumenat del municipi amb un 6,7. També aproven la recollida d'escombraries (6), el trànsit (5,9), l'estat de carrers, parcs i places (5,6) i la neteja del municipi (5,3). En tots els casos, les notes estan per sota de la mitjana comarcal, excepte en enllumenat i oportunitats de feina, que igualen les notes del Vallès Oriental.

Aprovat per la gestió de l'Ajuntament

És la nota mitjana que les persones que han respost aquesta enquesta de la Diputació donen a la gestió de l’Ajuntament. La nota és inferior a la mitjana comarcal de 6,2 i és més alta entre els més joves (6) i els més grans (5,9). La població adulta és la més descontenta amb la gestió municipal amb notes entre 5,2 i 5,4.

Edicions locals