Menys contaminació i hàbits saludables, entre el objectius del Pla de Salut Pública de Montornès

Aquest dimecres s'ha presentat en societat el document, que compta amb 50 accions prioritàries a desenvolupar

Societat

Menys contaminació i hàbits saludables, entre el objectius del Pla de Salut Pública de Montornès
Menys contaminació i hàbits saludables, entre el objectius del Pla de Salut Pública de Montornès | FOTO: Ajuntament de Montornès

Segons els estudis, el 62% de la salut ve determinada per l’entorn i els estils de vida. Tenint en compte aquesta dada, l'Ajuntament de Montornès ha elaborat el Pla director de Salut Pública, un document amb 50 accions prioritàries basades en tres pilars: l’assoliment d’un municipi saludable, l’apoderament personal i comunitari, i la dotació de serveis i equipaments de salut.

El Pla, que va ser aprovat pel ple municipal el passat mes de maig, s'ha presentat aquest dimecres a l'Ajuntament amb la presència del diputat delegat de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona, Jesús Naharro, i la regidora de Salut Pública de l’Ajuntament de Montornès del Vallès, Mar García Martos.

"No és un Pla ambiciós. És un pla realista i que volem assolir al màxim", ha explicat la regidora. De fet, de les 50 actuacions del Pla, que té vigència fins al 2025, la gran majoria ja s'estan executant i només en quedarien 16 per desenvolupar. El Pla, que es va començar a treballar el 2019, s'ha hagut de reajustar amb la pandèmia i aporta una fotografia de quines són les necessitats de la població en matèria de salut, però abordades amb una visió integral (des de l'educació, l'habitatge, l'urbanisme...) i no només des del punt de vista de la sanitat.

En l'eix per aconseguir un municipi saludable, se situen accions destinades a la reducció de la contaminació atmosfèrica i acústica, el foment de la mobilitat segura, i la millora i ampliació dels espais verds i sostenibles. En el cas de l’apoderament personal i comunitari, s’articula amb actuacions per a la promoció d’hàbits i estils de vida saludables, la consolidació dels programes de salut comunitària i l’impuls als programes en xarxa. Finalment, pel que fa a la dotació de serveis i equipaments de salut, hi ha accions per facilitar-hi l’acolliment de totes les persones, especialment de les més vulnerables. 

Xarxa Local de Salut Comunitària

El seguiment del Pla director de Salut Pública anirà a càrrec de la Xarxa Local de Salut Comunitària, un nou ens que, entre altres coses, avaluarà el grau de desplegament i el compliment dels objectius d’acció plantejats. La xarxa estarà formada per personal de diferents departaments municipals, personal sanitari del Centre d’Atenció Primària de Montornès, associacions del municipi de l’àmbit de la salut o amb un interès especial en aquesta matèria, i altres entitats, col·lectius o persones vinculades a la salut comunitària. La intenció és que l’organisme es reuneixi dues vegades a l’any.

L’elaboració del Pla ha comptat amb el suport de la Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social. El diputat ha valorat la iniciativa de l'Ajuntament per tirar endavant el Pla, "tenint en compte que per millorar la salut cal incidir en altres àmbits que no siguin només el sanitari", ha dit Naharro, qui també ha destacat "l'objectiu que es marca el Pla de consolidar aprenentatges de la pandèmia per ser més efectius", ha conclòs.

Edicions locals