Una dimensió per lluitar contra el fracàs escolar a Montornès

L'Ajuntament ha presentat la Dimensió Orientació Acadèmica per acompanyar joves i infants en el seu itinerari educatiu i professional

Societat

Una dimensió per lluitar contra el fracàs escolar a Montornès
Una dimensió per lluitar contra el fracàs escolar a Montornès

L'Ajuntament ha posat en marxa una nova dimensió adreçada als joves, la Dimensió Orientació Acadèmica, un programa d'acompanyament per als infants i joves de municipi que necessitin orientació en la recerca del seu itinerari educatiu i professional.

Un dels principals objectius del pla és lluitar contra el fracàs escolar i incrementar els estudiants que accedeixen a estudis postobligatoris. Segons una diagnosi encarregada per l'Ajuntament, el 2019, el 9% de les persones de Montornès entre 25 i 29 anys no havia acabat l'ESO i el 30% no havia anat més enllà dels estudis obligatoris, una casuística que compartia un perfil: homes, veïns de Montornès Nord i d'origen estranger. L'estadística es completava amb un 37% que havien estudiat cicles formatius, i la resta, Batxillerat, graus o màsters.

"Un dels eixos clau de la promoció social de joves que potser no tenen cap expectativa és l'orientació educativa", assegura José A. Montero, alcalde i responsable d'Educació, qui es marca com a objectiu "arreglar l'ascensor social" per poder "veure més nens d'origen humil o amb dificultats que arribin a l'educació postobligatòria i a traçar-se un camí de promoció social", afegeix Montero.

Amb aquesta finalitat es posa en marxa la Dimensió Orientació Acadèmica, que es planteja com un espai de referència per al jovent del municipi, que coordinarà, des d’una visió global, totes les accions d’acompanyament des de l’ensenyament secundari fins a la inserció laboral. Per això oferirà atenció personalitzada que complementarà la que s’ofereix als instituts i que permetrà el seguiment dels joves un cop acaben l’ESO. En aquest cas, la persona de referència serà el tècnic Ori Barnet. L’assessorament, que es farà de manera continuada durant tot l'any, inclou també les famílies amb l’objectiu que tot l’entorn dels joves els puguin ajudar en el procés d’autoconeixement, descoberta de l’entorn i presa de decisions. 

Sis Dimensions Joves

La Dimensió Orientació Acadèmica és un dels àmbits adreçats al jovent que es treballen de forma transversal des de l’Ajuntament. El projecte inclou la Dimensió Sociolaboral, i que en els sis mesos que fa que el Departament d’Ocupació la va posar en marxa, ha atès 170 joves. També s'han començat a treballar les dimensions Violeta, promoguda des del Departament de Polítiques d’Igualtat per acompanyar i assessorar el jovent en temes d’Igualtat, diversitat afectiva i LGTBI+; la Crítica, impulsada des de la Promoció de la Salut i el servei CRÍTIC per a la prevenció d’addiccions, i la de Mobilitat Internacional, engegada pel Departament de Joventut per obrir els joves al món. Properament, es preveu també posar en marxa la Dimensió Habitatge per assessorar el jovent en el procés d’independitzar-se.

Edicions locals