L'Ajuntament de Montornès vol fer una consulta popular per regular l'ús de la pirotècnia

Es planteja la prohibició de llençar petards més tard de les 22 h i en celebracions privades sense el permís municipal

Societat

Montornès del Vallès

L'Ajuntament de Montornès vol realitzar una consulta pública sobre l’ús de la pirotècnia al municipi, per conèixer l’opinió de la ciutadania i de les entitats afectades per una futura regulació municipal. Entre les propostes plantejades, hi hauria la prohibició de llençar petards més tard de les 22 h i en celebracions privades sense el permís municipal.

El darrer ple municipal va aprovar una moció presentada per Montornès en Comú per una pirotècnia respectuosa i segura, en què l'Ajuntament es compromet a regular la manipulació i l'ús indiscriminat de la pirotècnia davant els efectes nocius que ocasiona. "Els focs artificials i la pirotècnia són molt perjudicials i nocius per al medi ambient i per a la salut, provocant sorolls, contaminació i alteració del comportament de la fauna", exposava la regidora de Medi Ambient, Mar Garcia.

La moció, que va ser aprovada amb el vot a favor de tots els grups municipals i l'abstenció de Cs, considera que aquest ús indiscriminat de pirotècnia d’alt impacte sonor provoca perjudicis greus a adults i infants amb trastorns de l’espectre autista, amb hipersensibilitat auditiva o sensorial, amb malalties mentals, amb malalties del son, amb depressions o convalescents d’altres malalties.

Desde Montornès en Comú, consideren que "cal abordar la manipulació i ús indiscriminat de la pirotècnia a la via pública, per a garantir la seguretat de tothom, preservar el mobiliari urbà i protegir el benestar de les persones més vulnerables  i els animals", apunten.

Per aquest motiu, la moció planteja, prèvia consulta pública, la regulació de la manipulació i ús indiscriminat de pirotècnia al municipi amb mesures com la prohibició d’ús de pirotècnia en domicilis i celebracions privades sense prèvia autorització municipal en celebracions extraordinàries; la prohibició de llançament de pirotècnia en espais oberts a menys de 5 metres d'immobles, béns i mobiliari públic; i la prohibició de llançament de pirotècnia a menys de 50 metres de centres escolars, centres residencials de la gent gran, centres mèdics, dependències policials, colònies de gats i centres d’estada d’animals. A més, l’ús de material pirotècnic sonor només estaria permès entre les 11 h del matí i les 22 h del vespre. Fora d’aquest horari el material haurà de ser no sonor.

A més, el Consistori també es compromet a utilitzar, de manera progressiva, en les activitats organitzades per l’Ajuntament, artefactes pirotècnics de baix impacte sonor i buscar ubicacions i recorreguts que generin el menor perjudici possible a col·lectius vulnerables i animals, així com garantir la finalització de qualsevol espectacle pirotècnic abans de les 22h.

Aquestes mesures, però, no seran efectives per a aquesta revetlla. De moment, l'Ajuntament ha posat en marxa una campanya que insta la ciutadania a ser prudent amb la pirotècnia i evitar l'ús de petards sorollosos. Amb el lema Per un Sant Joan inclusiu, il·lumina Montornès, l’Ajuntament ha impulsat la campanya de sensibilització que recomana canviar els petards sonors per altres de més lluminosos, i limitar l’ús de pirotècnia a la nit de la revetlla (el 23 de juny). Els missatges també incideixen en qüestions cíviques com la necessitat de tenir cura a l’hora de llençar els petards, no fer-ho allà on puguin molestar altres persones o allà on puguin fer malbé mobiliari o bústies. 

La regidora Mar Garcia apuntava que de cara a la festa major d'aquest mes de setembre s'estudiaran mesures per a un ús més respectuós de la pirotècnia.

Edicions locals