Montornès mobilitza terrenys per construir-hi habitatge públic

L'Ajuntament proposa una modificació del PGOU que també premetrà la venda de finques industrials de titularitat municipal

Montornès mobilitza terrenys per construir-hi habitatge públic
Montornès mobilitza terrenys per construir-hi habitatge públic

El ple de l'Ajuntament ha aprovat una modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) que, entre altres efectes, permetrà la mobilització de sòl per a la construcció d'habitatge públic i la venda de terrenys municipals per a empreses als polígons industrials.

El plenari va tirar endavant amb un ampli consens –només s'hi va abstenir Cs– l'aprovació inicial de la Modificació Puntual del PGOU per a la reubicació dels sòls d'equipament dels polígons industrials Congost, Parellada i Riera Marsà, un canvi urbanístic que haurà d'aprovar definitivament la Comissió d'Urbanisme de la Generalitat.

La proposta planteja la reorganització dels usos d'algunes finques municipals. En concret, el planejament urbanístic vigent havia deixat finques destinades a equipaments als extrems dels polígons industrials. "No interessa tenir finques d'equipaments tan allunyades del nucli urbà i que a més limiten el desenvolupament econòmic al polígon", explicava l'alcalde de Montornès, Jose A. Montero, durant el ple. Per aquest motiu, un dels canvis que proposa la modificació és la transformació de dues finques per a equipaments que estaven aïllades i que passen a ser sòl industrial que l'Ajuntament podrà posar a la venda. "Aquests terrenys es podran licitar i suposarà un ingrés i recursos per a l'Ajuntament i, a més, el desenvolupament econòmic amb la implantació d'empreses", deia l'alcalde.

Un segon efecte de la modificació és la regularització de la finca on hi ha l'escola bressol municipal, considerats terciaris i que passarien a ser per a equipaments igual que la finca que es troba entre l'escola bressol i el supermercat Mercadona. Aquest sòl per a equipaments permetria desenvolupar un projecte de construcció d'habitatge dotacional públic, és a dir, pisos destinats a satisfer les necessitats temporals de determinats col·lectius amb dificultat d'accés a l'habitatge, com podrien ser joves o gent gran. "El Pla Territorial Sectorial de l’Habitatge de la Generalitat planteja que en els pròxims vint anys Montornès hauria d'impulsar un miler d'habitatges protegits. Per tant, qualsevol oportunitat que permeti que en un solar per a equipaments municipals s'hi pugui fer habitatge i a més a un barri com Montornès Nord és positiu", deia l'alcalde.  

La modificació proposada també preveu la reconversió d'una finca municipal a Can Parellada que passarà d'industrial a equipaments per poder edificar-hi una nau per a la brigada municipal amb dipòsit de vehicles.

La proposta va comptar amb el vot a favor de tots els grups municipals, excepte Cs que es va abstenir. Per la seva part, la portaveu del PSC, Eva Díaz, reclamava que els possibles ingressos provinents de la venda de finques industrials de l'Ajuntament "es puguin vincular a alguna inversió concreta al municipi com podria ser la residència", plantejava. En aquest sentit, l'alcalde puntualitzava que els ingressos provinents d'aquestes operacions "obligatòriament s'han de reinvertir en equipaments", assegurava Montero.

Edicions locals