Telecomunicacions, gas i electricitat copen les reclamacions i consultes a l'oficina de consum de Montornès

L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) va atendre 783 casos en total l'any passat

Societat

Les consultes i mediacions més habituals a l'Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) de Montornès continuen sent les relacionades amb les telecomunicacions i els subministraments com gas i electricitat. Aquests dos àmbits han suposat el 37% dels 783 casos atesos pel servei el 2021.

Durant l’any passat, l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) va atendre 783 casos, 136 més que l’any anterior. Del total, 553 van ser consultes. També hi va haver 227 sol·licituds de mediació i es van tramitar 2 queixes.

Segons dades de la memòria anual feta pública, prop del 60% dels procediments de mediació iniciats l’any passat han estat resolts: el 47 % han estat favorables a la persona sol·licitant, mentre que el 35 %, amb diversos matisos, no. La resta han estat derivats en la major part a altres organismes.

També s'ha recuperat l’atenció presencial en gairebé el 90% dels casos, i s'ha tornat a nivells previs a la pandèmia.

Les dades incloses en la memòria anual de l’OMIC indiquen que les telecomunicacions han motivat 145 atencions a l'oficina. Les relacionades amb subministraments com gas i electricitat n'han suposat 143. Les atencions en àmbits com les assegurances i les entitats bancàries també han experimentat un lleuger increment, mentre que les que tenen a veure amb reclamacions de serveis turístics s’han mantingut respecte a l’any anterior.

Edicions locals