Montornès necessitarà un miler d'habitatges socials en els propers 20 anys

El Pla Territorial Sectorial de l’Habitatge posa com a objectiu que un 15% del parc residencial sigui social el 2042

Societat

Montornès necessitarà un miler d'habitatges socials en els propers 20 anys
Montornès necessitarà un miler d'habitatges socials en els propers 20 anys

En els propers 20 anys, Montornès necessitarà més d'un miler habitatges destinats a polítiques socials. Aquesta és la previsió que fa la Generalitat, que té com a objectiu que el 2042, un 15% de les llars de les poblacions que es troben en una zona de mercat tens d'habitatge tinguin algun tipus de protecció.

Aquestes dades s'extreuen del Pla Territorial Sectorial de l’Habitatge (PTSH), que és l’instrument de planificació que marcarà les línies de futur en habitatge a Catalunya fins al 2042. El pla parteix d'una diagnosi inicial, amb una estimació d'habitatges existents i el tant per cent que està destinat a polítiques socials. En aquest sentit, de les dades de Montornès es desprèn que només el 4,2% del parc residencial –282 habitatges– és social. Per tant, per arribar a complir el 15% que marca el PTSH es necessitarien 1.024 habitatges socials més.

Sobre la planificació de la Generalitat, el regidor Jordi Delgado considera positiu que es marqui un horitzó per incrementar el parc públic d'habitatge però lamenta que "la promoció d'habitatge a nivell municipal no és fàcil". Delgado destaca algunes de les polítiques que ha executat el seu govern en els darrers mandats, com la creació d'un parc públic municipal amb 17 habitatges adquirits amb diners de l'Ajuntament, una actuació, però, que reconeix "insuficient" i que no respon a la necessitat actual. "Anem fent passos tanmateix són 15 alegries i 50 frustracions perquè la necessitat és molt gran", diu.

Delgado recorda que l'Ajuntament està en procés de demanar a la Generalitat que reconegui Montornès com a àrea de mercat tens d'habitatge per així poder regular el preu dels lloguers al municipi. "És difícil incidir en el mercat de lloguer i aquesta declaració ajudaria així i tot no és la solució. La solució ve de contrarestar l'oferta privada i hem anat prenent decisions", en referència al parc municipal de pisos.

Així doncs, com molts dels responsables municipals de l'àmbit al Baix Vallès, Delgado reclama inversió de la Generalitat i l'Estat. "En matèria d'habitatge, la responsabilitat no hauria de recaure en què fa l'Ajuntament. Tenim els terrenys, però si ha d'haver-hi una ofensiva tan gran per incrementar el parc de pisos públics necessitem que les grans administracions ens dotin de pressupost", reclama Delgado. 

Edicions locals