Els joves de Montornès ja poden optar als cinc pisos de lloguer social que ofereix l'Ajuntament

El termini per presentar les sol·licituds acaba l'11 de febrer

Societat

Els joves de Montornès ja poden optar als cinc pisos de lloguer social que ofereix l'Ajuntament
Els joves de Montornès ja poden optar als cinc pisos de lloguer social que ofereix l'Ajuntament

Fins a l’11 de febrer, l'Ajuntament mantindrà  obert el termini per optar a un dels pisos de titularitat municipal en règim de lloguer que l’Ajuntament posa a disposició de joves de fins a 35 anys.

La convocatòria preveu destinar 5 habitatges municipals en règim de lloguer social al col·lectiu de joves d'entre 18 i 35 anys, o que en tinguin entre 16 i 18 i estiguin judicialment emancipats.

Els 5 habitatges inclosos a la convocatòria han estat adquirits per l’Ajuntament durant els darrers anys a Montornès Nord. Els habitatges estan totalment reformats, tenen una superfície útil d’entre 42,10 m² a 47,18 m², amb menjador, cuina, bany i dues habitacions i estan pensats per a una ocupació màxima de 4 persones.

Entre els requisits que es demanen hi ha la inscripció al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya (HPO) i disposar d'uns ingressos situats dins dels barems que estipula la convocatòria, que s’han incrementat en relació a la primera convocatòria de l’any 2018 per facilitar la inclusió d’un major nombre de persones.

Per a l'adjudicació es tindran en compte, a més dels ingressos, factors com la situació laboral, l’antiguitat al municipi o bé la condició de família monoparental o nombrosa.

Els contractes de lloguer tindran una durada de 7 anys. Les quotes mensuals s’establiran en funció dels ingressos de les unitats de convivència i aniran des del 18% fins al 30% d’aquests ingressos.

Edicions locals