El consorci Teledigital Mollet reclama 74.049 euros a Vilanova

És el cost que el consorci considera que ha de pagar l'Ajuntament vilanoví per sortir de l'ens

Societat

La sortida de Vilanova del consorci Teledigital Mollet, ens que gestiona Vallès Visió, costarà a l'Ajuntament vilanoví uns 74.000 euros. Si més no, aquesta quantitat és la que reclama el consorci en concepte de quotes impagades i de deute per la part d'inversió en instal·lacions del canal de TDT baixvallesà.

Els serveis jurídics del Consorci Teledigital Mollet van presentar divendres, davant el Registre General d’Entrades de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès, un plec d’al·legacions a l’acord del Ple de l’Ajuntament del municipi de 29 de setembre de 2011, que aprovava la separació d’aquest municipi del Consorci Teledigital Mollet per motius de liquidesa econòmica. Els serveis jurídics del Consorci Teledigital Mollet, però, consideren que el municipi consorciat ha de liquidar tot el deute econòmic per tal que es pugui aprovar la separació en el proper ple del consorci, únic òrgan que, segons els estatuts de l'ens, té la facultat d'aprovar la separació d'un dels membres consorciats. Així, la primera al·legació es concreta en què l’acord del ple de l'Ajuntament hauria de dir en el seu primer punt “sol·licitar” la separació del Consorci o bé “acordar la separació, previ acord unànime del Ple del Consorci Teledigital Mollet”.
En segon lloc, el Consorci reclama que la tresoreria de Vilanova compleixi amb els deutes pendents amb el Consorci de l’any 2011 i, també, amb les obligacions econòmiques adquirides fins l’any 2014 (rènting pel subministrament de les infraestructures i tecnologies de Vallès Visió). En total, l'Ajuntament de Vilanova del Vallès hauria d'abonar al Consorci Teledigital Mollet la quantitat de 74.049,25 € per resoldre la seva sortida de l'ens, 44.645,74 € de les quotes impagades i 29.403,51 € del compromís que va assumir fa més de dos anys per fer-se càrrec, percentualment amb els altres vuit municipis, del cost de les instal·lacions de Vallès Visió.

Edicions locals