L'Ajuntament de Mollet compleix amb els compromisos de l'Agenda 21

Montornès és un dels municipis catalans que més recursos destina a polítiques mediambientals

Societat

| J.G.

Segons un informe de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, només sis municipis catalans compleixen amb tots els seus compromisos relacionats amb el medi ambient acordats a la Carta d’Aalborg i a l’Agenda Local 21, entre els quals Mollet del Vallès. L'informe (vegeu document adjunt) també apunta que Montornès és un dels municipis que més recursos del seu pressupost destina a polítiques mediambientals.

L'informe, que s'ha elaborat a través de qüestionaris que han respost els ajuntaments, ha analitzat els 120 municipis catalans de més de 10.000 habitants. D'aquests, 103 han manifestat que van subscriure la Carta d’Aalborg i que es van adherir a l’Agenda 21 Local –un programa de les Nacions Unides que aporta una metodologia de gestió mediambiental– però malgrat que el 86% d’aquestes localitats es van comprometre a tirar endavant els compromisos ambientals, solament un petit percentatge ho han portat a terme.

En aquest sentit, aquests objectius i actuacions previstes  l'Agenda 21 són: disposar a l'Ajuntament d’una unitat amb competències ambientals, haver realitzat una diagnosi del medi ambient, elaborar el pla d’acció ambiental, constituir una comissió de seguiment, disposar d’un sistema d’indicadors, emetre una declaració ambiental i disposar d’un pla de participació social.

Sistema de gestió mediambiental

Un altre dels indicadors que abasta l'informe és l'existència o no d'un sistema de gestió mediambiental, que, a diferència de l'Agenda 21, concreta les actuacions en l'estructura interna de l’ajuntament i a les dependències i serveis que siguin de la seva responsabilitat directa, i que indica en quins departaments o serveis s'aplica. Així doncs, segons l'informe, un sistema de gestió mediambiental és la part del sistema general de gestió que comprèn l’estructura organitzativa, les responsabilitats, les pràctiques, els procediments, els processos i els recursos per determinar i portar a terme la política mediambiental. En aquest cas, només 20 dels 120 municipis consultats tenen una política mediambiental aprovada per orientar la gestió mediambiental del municipi, entre els quals no està Mollet.
 
L'informe de la Sindicatura de Comptes també quantifica els recursos que es destinen a accions mediambientals. En concret, recull la despesa relativa que representen aquestes despeses (excepte les inversions) sobre la despesa total per a cada ajuntament. Alguns municipis han tingut una despesa significativa relacionada amb el medi ambient, entre els quals Montornès del Vallès, que, segons l'informe, hi destina l'11,43%, un dels percentatges més alts dels municipis catalans analitzats. De la resta de municipis baixvallesans analitzats, Mollet va destinar-hi un 2,27% del pressupost, Parets del Vallès, un 1,19%, i la Llagosta un 0%.

Per a l’alcalde de Mollet, Josep Monràs, aquest estudi “és un aval a la gran tasca mediambiental que fa anys que es fa des de l'Ajuntament de Mollet per la lluita contra el canvi climàtic".

Edicions locals