El nombre de vehicles a Montornès marca índexs històrics

El parc mòbil montornesenc ha crescut un 11,5% en els darrers cinc anys

Societat

El nombre de vehicles a Montornès marca índexs històrics
El nombre de vehicles a Montornès marca índexs històrics

Segons les dades de la Direcció General de Trànsit (DGT), el 2018, les poblacions del Baix Vallès van registrar el màxim històric pel que fa al nombre de vehicles censats. Un nombre que no ha parat de créixer en els darrers anys malgrat les crides per promoure l'ús del transport públic.

A Montornès, en els últims cinc anys, el parc mòbil ha crescut un 11,5%, el creixement més alt que s'ha registrat a tots els municipis del Baix Vallès. El 2018, Montornès assolia el màxim pel que fa a la xifra de vehicles, amb 11.755 censats segons la DGT. El creixement ha estat especialment destacat pel que fa a les motocicletes (+24%) i els tractors industrials (+35,7%). La resta de tipologies també han augmentat: els turismes, un 10,7%, els camions i furgonetes, un 2,9%, i els autobusos i altres un 18,6%.

 

 

En nombres absoluts, els turismes segueixen sent els vehicles amb més presència al municipi, ja que representen el 71% del parc mòbil total, seguits de les furgonetes i els camions, que són el 12,7%, i de les motocicletes, que representen l'11,4%.

Pel que fa a l'índex de motorització (nombre de vehicles per habitant), Montornès registra una taxa de 0,88 vehicles per cada habitant major de 15 anys. Les poblacions on les connexions en transport públic són pitjors són aquelles amb índexs més alts. Sant Fost i Martorelles, per la distribució de les zones residencials i pel dèficit de transport públic, són municipis on els veïns depenen molt més del vehicle privat. És per això que registren els índexs de motorització més alts del Baix Vallès amb més d'un vehicle per cada habitant major de 15 anys (1,03 vehicles per habitant a Martorelles i 1,01, a Sant Fost).

Edicions locals