L'Ajuntament va obrir 35 expedients sancionadors per incivisme el 2018

Dotze d'aquests expedients estan relacionats amb l'ordenança sobre tinença d'animals

Societat

L'any passat, l'Ajuntament de Montornès va obrir un total de 35 expedients sancionadors a persones per actuacions incíviques. D'aquest total, una dotzena van ser per incomplir l'ordenaça sobre la tinença d'animals.

Els incompliments més detectats van ser dur l'animal deslligat o sense morrió per la via pública i a la vegada sent gossos potencialment perillosos. També n'hi ha hagut per molèsties de lladrucs de gossos no perillosos, per anar deslligats, per deixar l'animal en el cotxe durant hores de sol o per deixar-lo sol en un pati o terrassa.

Pel que fa a les sancions derivades de la tinença de gossos potencialment perillosos, oscil·len entre els 150 euros als 300 les considerades lleus, amb multes de 310 a 2.404 euros en les greus i fins a 15.000 euros les considerades com a molt greus.

Aquests punts es troben a l'Ordenança Municipal de Tinença d'Animals, una normativa municipal, que pretén regular "no solament les mesures que garanteixin una saludable relació dels animals amb les persones en l'aspecte higiènic i sanitari, sinó també una eficaç protecció dels animals", expliquen fonts municipals. Per altra banda, es regula de manera específica la tinença de gossos considerats potencialment perillosos i els animals exòtics. Al mateix temps, l'ordenança també regula la convivència de persones i animals a l'espai públic.

Campanyes de sensibilització

Periòdicament, l'Ajuntament fa campanyes de civisme en relació a la tinença d'animals, especialment per reforçar el compliment de la normativa. A través de les escoles i el Catàleg d'activitats educatives també s'intenta sensibilitzar els menors de la importància de complir amb les normes de convivència i civisme del municipi.

L'Ajuntament destaca diferents trets importants de la normativa: la identificació dels animals de companyia amb microxip homologat i la seva inscripció en el registre censal municipals; que no tinguin com a allotjament habitual celoberts o balcons; mantenir-los en condicions adequades pel que fa a seguretat i/o molèsties al veïnat; la prohibició de deixar els animals en patis o terrasses des de les 22 h a les 8 h; que a les vies i espais públics els gossos vagin lligats i amb placa identificadora, l'obligació de retirada de deposicions de la via pública i dipositades als contenidors de rebuig i /o papereres; la prohibició d'orinar en parcs infantils, zones d'esbarjo i façanes d'edificis voreres i mobiliari urbà, i l'obligació de censar els gossos potencialment perillosos així com dipositar la corresponent assegurança de responsabilitat civil.

Animals perduts o abandonats

El cas dels abandonaments d'animals o pèrdua també és d'especial atenció en aquesta ordenança. Fa referència a aquells que suposin un perill per la circulació de vehicles o persones, de races potencialment perilloses, amb presència de ferides o maltractament i aquells de mida gran que romanguin a les rodalies d'espais amb afluència d'infants.

Des de l'Ajuntament subratllen que "en el cas d'animals perduts que no estiguin inclosos dins de les circumstàncies abans esmentades, no es retiraran de la via pública de manera immediata amb la confiança que molt probablement sigui trobat pel seu propietari o retorni a casa seva".

L'ordenança es treballa transversalment entre les àrees de Territori, Seguretat Ciutadana i Convivència, i Ciutadania. Aquesta darrera gestiona el cens de gossos, Territori instrueix els expedients sancionadors i l'àrea de Seguretat Ciutadana i Convivència, a través de la Policia Local, s'encarrega d'aixecar acta davant qualsevol infracció administrativa de l'ordenança i de recollir els gossos perduts.

Edicions locals