El final de les obres del Carrer Llibertat se celebra amb una festa d'inauguració

El trànsit de vehicles per aquest carrer es va obrir el passat 15 de juny i aquest dissabte es farà la tradicional tallada de cinta, un sopar i una festa

Societat

El final de les obres del Carrer Llibertat se celebren amb una festa d'inauguració.
El final de les obres del Carrer Llibertat se celebren amb una festa d'inauguració. | Ajuntament de Montornès del Vallès

Montornès del Vallès

Aquest pròxim dissabte 27 de juliol, a partir de les 20 h se celebrarà la festa d'inauguració del nou carrer Llibertat amb el tall de cinta, una globotada, un sopar a la fresca i una posterior festa organitzada per la Comissió de Festes i Convivència de Montornès Nord.

José Montero, alcalde de Montornès, explicava poc després que s'obrís el trànsit pel carrer Llibertat que estaven molt satisfets de com havia quedat l'execució de les obres i la seva finalització en el temps previst. "La rehabilitació d'aquest carrer era molt important, formava part de la programació que hi havia prevista pel pla de barris", explicava Montero. Alhora subratllava la millora en l'accessibilitat i connectivitat per tot el barri. 

La reurbanització del carrer de la Llibertat, a Montornès Nord, ha finalitzat després de 15 mesos d'obres. Aquest projecte, juntament amb la renovació que es va fer de la plaça del Poble i l’adequació de l’Espai cultural Montbarri, era una de les principals actuacions urbanístiques incloses en el Projecte d'Intervenció Integral de Montornès Nord, subvencionat pel Fons de foment de barris de la Generalitat de Catalunya. 

Un dels aspectes a destacar de l'actuació ha estat el mètode de treball que ha integrat la participació del veïnat tant en l'elaboració del projecte com en el seguiment dels treballs. Entre els anys 2014 i 2015 es va fer una diagnosi del carrer entre veïns i veïnes personal tècnic municipal i persones expertes. Es va identificar la vida social a l'entorn del carrer de la Llibertat i es va redactar un document anomenat "Pla estel Montornès Nord". Aquest informe va recollir el treball de camp, i les propostes i recomanacions que van servir d'orientació als equips tècnics per fer el projecte. 

Les millores i el seguiment 

La intervenció al carrer de la Llibertat ha inclòs la substitució del paviment i de l'enllumenat; la creació d'una nova canalització per a la xarxa de clavegueram; el soterrament de part de la xarxa de baixa tensió, la substitució parcial de la xarxa de subministrament d'aigua, l'enjardinament de la zona i la dotació de mobiliari urbà. 

Durant les obres, el veïnat ha estat informat de les afectacions mitjançant les xarxes socials, el web municipal, cartells i també en reunions per blocs d'habitatges i amb entitats. A propòsit del projecte, es va crear una comissió de seguiment de les obres, que, conjuntament amb la Comissió de Convivència de Montornès Nord, han fet seguiment dels treballs setmana a setmana.

Pel que fa a aquesta comissió de seguiment, Montero en ressaltava, ja que "ha permès l'anticipació en criteris d'afectació de circulacióde talls o de correcions en alguns punts". 

La reurbanització del carrer ha permès reduir les interferències entre vianants i trànsit, disminuir la velocitat de circulació dels vehicles i incrementar la seguretat viària. S’han garantit itineraris accessibles i segurs. El projecte també incorpora la bicicleta en el trànsit, ja que es limita la velocitat a 30 km/h.  

Edicions locals