S'aprova el projecte d'excavació de la torre del castell de Sant Miquel

Està previst que les obres d'aquesta primera fase del Pla Director, amb un cost total de més de 53.231 euros, es facin a la primavera

Societat

| Diputació de Barcelona

Els Ajuntaments de Montornès i Vallromanes van aprovar inicialment al desembre el projecte d'excavació i consolidació de la Torre de l'Homenatge del castell de Sant Miquel, l’element més emblemàtic del conjunt. Es tracta de la primera de les deu fases del pla director del castell de Sant Miquel.

El termini previst d'execució d'aquesta actuació és de sis setmanes i està previst que les obres comencin a la primavera. Ara falta acabar de preparar la documentació per treure l'obra a licitació. Serà una actuació amb un cost d'un total de 53.231 euros (IVA inclòs), 45.000 euros dels quals els subvencionarà la Diputació de Barcelona.
D'entre les diferents partides, destaca que concretament als treballs d'excavació i consolidació es destinaran 30.549 euros (sense IVA), i la resta de diners s'invertiran en els treballs previs i l'adequació de l'entorn, la gestió dels residus i el pla de seguretat i salut.

L'empresa adjudicatària haurà de contractar un equip d'arqueòlegs, perquè aquestes tasques "permetran obtenir informació científica sobre la torre en tots els seus aspectes (històric, arquitectònic)", segons apunta el projecte redactat per l'arquitecte Jaume Serra.

Tres objectius per complir

El document explica que s'estableixen tres objectius en aquesta primera fase amb la intenció de "garantir la pervivència de la torre d’homenatge atenent als seus valors històrics, documentals i arquitectònics". El primer de tots és aturar el deteriorament de la torre, consolidant les parts més febles –el coronament del mur i les esquerdes–.

El segon és recuperar part de l'alçada de la torre mitjançant l’excavació de terres acumulades al seu interior i a l'entorn provinents del propi enrunament. D'una banda "es podran guanyar dos metres d'alçada, per sota de la torre", afirma Nicolau Guanyabens, arxiver de l'Ajuntament de Montornès. I d'altra banda l'excavació també es farà en un espai de sis metres de diàmetre a l'entorn de la torre.

I el tercer objectiu d'aquesta fase d'intervenció és "adequar l’entorn immediat per facilitar la visita i la lectura arquitectònica del monument", diu el projecte.

Les altres 9 actuacions

Està previst que les nou fases restants del pla director del castell de Sant Miquel es portin a terme una per any, tot i que depenent de les subvencions i aportacions econòmiques que s'aconsegueixin les actuacions es podrien agilitzar o alentir. A més del projecte d'excavació i consolidació de la Torre de l'Homenatge, la resta de fases que preveu el pla director, i en aquest ordre, són: l'excavació i consolidació de la capella (2), dels sectors nord (3), del fossat (4), de llevant i sud (5), la creació d'un nou sender (6) i d'una zona d'aparcament a la part baixa del camí (7), l'excavació i consolidació del pati d'armes (8) i del domicili (9), i l'adequació per fer visites, amb un itinerari interior del recinte i un recorregut perimètric.

"És enigmàtic i emblemàtic"

Nicolau Guanyabens, arxiver de l'Ajuntament de Montornès, defineix el castell com "un monument enigmàtic i emblemàtic". De fet, està considerat un Bé Cultural  d'Interès Nacional. La torre, que es va construir sobre les runes d'un antic poblat ibèric, "és el testimoni de l'origen medieval del terme" i, de fet, "molt a prop van tenir lloc les darreres batalles remences; per això se celebra la Remençada a Montornès".

Edicions locals