La Generalitat requereix a 1.196 comunitats de propietaris del Baix Vallès que passin la ITE

Els edificis de més de 45 anys han de passar periòdicament una inspecció tècnica obligatòria per garantir-ne la conservació

Societat

Segons l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, Mollet té actualment 654 edificis construïts abans de 1972
Segons l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, Mollet té actualment 654 edificis construïts abans de 1972

Baix Vallès

Igual com passa amb els vehicles o amb els ascensors, els edificis –concretament els de 45 anys o més–, han de superar periòdicament una inspecció tècnica per garantir-ne l’estat de conservació i evitar possibles patologies o defectes que posin en risc la seguretat dels veïns.

De fet, quan l’edifici compleix 45 anys, la Generalitat comunica mitjançant una carta a les comunitats de propietaris la necessitat de passar la inspecció, una norma obligatòria per a tots els edificis plurifamiliars d’habitatges i també per als unifamiliars construïts a menys d’1,5 metres de la via pública, zones d’ús públic o finques adjacents.

“Es tracta de fer una inspecció visual per part d’un professional especialitzat –arquitecte o aparellador– en què s’analitza com està fet l’edifici, els materials, l’estructura o les instal·lacions”, explica Daniel Navarré, arquitecte municipal de Martorelles.

“De vegades hi ha patologies que no es veuen a simple vista, i per això val la pena que un professional hi faci un cop d’ull per detectar-les i tenir-les controlades”, afegeix l’arquitecte, qui apunta que “és important passar la inspecció dins els terminis marcats per la mateixa seguretat dels veïns”.

Les comunitats de propietaris són les encarregades de sol·licitar la inspecció, que posteriorment es registra en un informe que descriu les característiques generals i l’estat de conservació de l’edifici: façanes, pilars, bigues, mitgeres, cobertes, patis... L’informe qualifica les possibles deficiències que poden afectar els elements comuns de l’immoble, sobretot pel que fa a l’accessibilitat, l’estructura, els tancaments, les humitats o l’estat de les instal·lacions i els subministraments de llum, aigua i gas.

“Les principals mancances són en qüestions de manteniment, com l’arrebossat de la façana, la posada al dia de les instal·lacions o l’accessibilitat”, confirma Navarré. “Acostumen a ser aspectes lleus, però necessaris per complir la normativa. De fet, després de la inspecció la majoria d’edificis requereixen alguna mesura correctora, sobretot en manteniment de façanes o pel que fa a instal·lacions, perquè de seguida queden obsoletes”.

Una vegada obtingut l’informe tècnic cal sol·licitar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya el certificat d’aptitud de l’edifici, una qualificació que té una vigència de 10 anys –sempre que no presenti cap defecte– i que, alhora, serveix a l’hora d’iniciar alguna reforma a l’edifici.

A més, en cas que es detectin deficiències, la propietat de l’immoble ha d’aprovar un programa de rehabilitació, conservació i adequació dels habitatges amb la supervisió dels tècnics que cal executar en el termini d’un any si les deficiències són lleus o importants, i en mig any si les deficiències són greus o molt greus. “No sempre es pot modificar tot allò que caldria, potser per qüestió d’espai, però en elements com la façana o les instal·lacions sol ser molt més fàcil”, explica l’arquitecte.

Sancions per als propietaris

Segons la Generalitat, no disposar de l’informe d’inspecció tècnica de l’edifici (ITE) és una infracció greu en matèria de qualitat del parc immobiliari i podria arribar a comportar sancions d’entre 9.000 i 90.000 euros per als propietaris o les comunitats de propietaris en cas que es produeixi algun incident que afecti a béns o persones.

Per això, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya va posar en marxa l’any passat una campanya d’informació i sensibilització adreçada als propietaris dels 68.000 edificis catalans que van ser construïts abans de l’any 1960 i que, per tant, estarien obligats a presentar la inspecció tècnica d’edificis. D’aquests, 1.241 edificis se situen en algun dels vuit municipis del Baix Vallès.

Edicions locals