Vulnerabilitat crònica

Editorial

Els darrers tres anys, els indicadors macroeconòmics mostren una millora notable que ha ajudat a crear l'opinió generalitzada que ja hem deixat enrere la crisi.

Però informes com els de Càritas són una galleda d'aigua freda que fa tornar a la realitat. Segons denuncia l'entitat, la sortida de la crisi està consolidant un model social en què bona part de les llars i les persones afectades per la crisi es mantindran en una situació precària, ja que es troben amb moltes dificultats per sortir de la situació –amb atur, feines precàries, sobreendeutaments en l'habitatge i deutes que ofeguen les famílies més vulnerables– especialment si no disposen d'una xarxa de suport social.

La tasca que fan entitats com Càritas i moltes altres al territori és important perquè ajuda a visibilitzar aquesta realitat social, però la seva feina no ha d'eximir els governs de la seva responsabilitat. Les polítiques públiques per garantir drets com l'habitatge o el treball digne han de ser una prioritat.

Edicions locals