He de signar la carta d’acomiadament?

Col·lectiu Ronda

Aparador

He de signar la carta d’acomiadament?
He de signar la carta d’acomiadament?

Aquesta pregunta ens l’han fet incomptables vegades al nostre despatx. De vegades, treballadors i treballadores que volen resoldre aquest dubte perquè tenen la sospita (o la certesa) que la seva empresa està pensant a acomiadar-los. En moltes d’altres, persones que ja han estat acomiadades, però es van negar a signar-la en considerar que la informació incorporada a la carta no era veraç ni s’ajustava a la realitat.

El cert és que signar la carta d’acomiadament no ens impedirà posteriorment reclamar judicialment i impugnar l’extinció i no fer-ho o negar-se a recollir la carta tampoc no impedirà que l’acomiadament es faci efectiu. És a dir, la signatura no pressuposa la nostra conformitat amb els arguments aportats per l’empresa. Una possible excepció són aquelles cartes on, allà on se’ns demana la signatura, s’inclou també la paraula «conforme». En aquests casos, sempre és més prudent expressar la nostra discrepància afegint a la signatura la fórmula «no conforme».

Segons l’Estatut dels Treballadors, la decisió extintiva de l’empresa ha de comunicar-se per escrit indicant quines són les causes de l’acomiadament. I aquesta carta és cabdal, absolutament cabdal. En cas d’impugnació judicial per reclamar la improcedència o la nul·litat de l’acomiadament, la decisió judicial es basarà exclusivament en els arguments aportats per l’empresa i si aquests justifiquen o no l’acomiadament. Per tant, és importantíssim que ens donin còpia de la carta per poder buscar assessorament.

Una de les dades presents a la carta que hem de revisar amb atenció és la data. Si aquesta és anterior a la data de notificació, hem de fer constar escrivint-ho a mà la veritable data en què l’hem rebut. Això és important perquè si volem impugnar l’acomiadament, disposem de tan sols 20 dies hàbils a comptar des de la data d’eficàcia de l’extinció o des de la seva notificació.

Si l’acomiadament és per causa objectiva, l’empresa està obligada a lliurar l’import de la corresponent indemnització en el moment de notificar-lo. Si a la carta que se’ns entrega diu que s’ha abonat la indemnització sense que això sigui cert, a la carta ho hem de fer constar escrivint, per exemple, «indemnització no rebuda». Cal recordar que la conseqüència de no fer efectiva aquesta indemnització de forma simultània a la comunicació d’un acomiadament objectiu és que l’extinció, automàticament, es considerarà improcedent i, per tant, la indemnització que ens pertocarà serà superior.

Com esmentàvem abans, deixar de signar la carta d’acomiadament no ens aporta cap afegit de protecció enfront d'aquesta situació tot i que sempre és recomanable afegir a la nostra signatura la inscripció «no conforme». Per contra, allò que és important no signar o fer-ho només expressant de forma imperativa la nostra disconformitat és qualsevol altre document que l’empresa aporti sota l’aparença d’acords transaccionals que impliquin renúncia de drets o d’accions. Malgrat que aquests acords podrien arribar a ser anul·lats pel seu caràcter abusiu, la nostra signatura complicaria el posterior exercici dels nostres drets.

Col·lectiu Ronda

Granollers
Pl. Josep M. Folch i Torres, 12, 1r C
Tel.: 93 870 87 42 · Fax: 93 860 01 66

Mollet
Rambla Nova, 26, 1r 
Tel.: 93 593 33 46 · Fax: 93 570 33 44

www.cronda.coop

Edicions locals