Més autonomia i drets per a les persones amb discapacitat

Aparador

D’objectes de protecció a subjectes de ple dret. Aquest és el canvi de paradigma que proposa la Llei 8/2021 anomenada de reforma de la legislació civil i processal pel suport de les persones amb discapacitat. Però una llei no ho resol tot si no es proveeix dels mecanismes i recursos necessaris que permetin el seu desplegament per evitar situacions de vulneració. Així es va recalcar en les  Jornades Drets de les persones amb discapacitat, celebrades el passat 29 d’octubre, organitzades des de Col·lectiu Ronda i amb la col·laboració de la Federació de Salut Mental de Catalunya i que van comptar amb la participació de ponents de l’àmbit judicial, notarial i acadèmic.

La nova llei, que va entrar en vigor el passat 3 de setembre, pretén afavorir la protecció de les persones amb discapacitat per a l’exercici autònom de la seva capacitat, establint mesures de suport en els casos necessaris, però sobretot oferint-los la possibilitat de tenir veu i de ser escoltades en el procés d’identificació de les seves necessitats, respectant la seva voluntat, adaptant així el nou marc legislatiu estatal a l’esperit de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, aprovada a Nova York el 2006 i ratificada per l’Estat espanyol dos anys més tard.

Durant les Jornades es va recalcar la importància del procés de desjudicialització que suposa el canvi de paradigma, desterrant les declaracions d’incapacitació que fins ara es feien i que sotmetien les persones afectades a procediments de modificació de la capacitat d’obrar.  La nova llei  elimina aquestes modificacions de la capacitat, les tuteles i les potestats parentals rehabilitades, però manté la figura del curador  (almenys al Codi Civil espanyol, ja que el Codi Civil català ja l’ha eliminat, tenint la figura de l’assistent), si bé amb particularitats diferents a les que hi havia fins ara. La persona amb discapacitat pot participar de manera activa en la petició de l’establiment de les figures de suport i cal valorar també la responsabilitat d’aquests suports i els mecanismes notarials a disposició (declaracions de voluntat anticipada, poders preventius o la realització d’una planificació successòria per mitjà de clàusules testamentàries o constitució de patrimoni protegit). En aquest sentit, es va recordar que la nova llei insta a la revisió de les mesures de suport establertes a les sentències dictades amb anterioritat a la seva entrada en vigor, i que obliga a fer-ho en els tres anys següents.

A Col·lectiu Ronda, des de l'entrada en vigor de la llei, ja estem instant revisions de sentències i construint assistents, així com assessorant en tots els dubtes que es generin al voltant de la nova normativa.

Aquí podeu veure el vídeo de les Jornades Drets de les persones amb discapacitat

 

Col·lectiu Ronda

Granollers
Pl. Josep M. Folch i Torres, 12, 1r C
Tel.: 93 870 87 42 · Fax: 93 860 01 66

Mollet
Rambla Nova, 26, 1r 
Tel.: 93 593 33 46 · Fax: 93 570 33 44

www.cronda.coop

Edicions locals