Carències afectives=Gelosia

Aparador

Respecte de la gelosia, Montaigne escriu: "La gelosia és de totes les malalties de l'esperit, aquella a la qual més coses li serveixen d'aliment i cap de remei".
La gelosia no neix de l'estupidesa, sinó d'una major necessitat de suports que obliga a "enganxar-se" a idees, objectes i/o persones, a partir de les quals sentir la seguretat que interiorment no es posseeix.

La persona gelosa té la tendència de tancar dins d'una presó tots aquells elements que sent que li pertanyen, i tota actitud que constitueixi una amenaça per mantenir el seu sentir de seguretat, provocarà en ella reaccions que poden ser fins i tot agressives.

Hi ha diferents tipus de gelosia, però tots tenen en comú l'amor propi ferit per part de qui sent l'estat de gelosia.

Sentir gelosia provoca absorbir els espais dels altres per tal d'aconseguir compensar les mancances afectives internes, la qual cosa resulta un intent inútil, ja que la buidor interior solament es pot omplir de dins a fora i no a l'inrevés. Per exemple, en una relació de parella mai hi ha una total igualtat de sentiments. En realitat, sempre hi ha un que estima més i un altre que estima millor. El conflicte apareix quan el que estima més vol absorbir a qui estima millor; és a dir, no des de la necessitat.

És una lluita perduda intentar que un amor exterior ompli una buidor interior. Però és ben cert que aquest intent equivocat assenyala l'existència d'un conflicte emocional, el qual provoca que qui el pateix projecti vers la parella el reflex de la seva problemàtica individual.

En funció del comentat, es pot afirmar que tota problemàtica de gelosia i possessió, sense causa concreta i real, constitueix el senyal d'una mancança afectiva a resoldre en benefici propi i de la parella, així com una por a perdre l'únic que, tot i que equivocadament, es creu tenir.

Avui recomano la lectura d'un article publicat en El País Semanal on es parla de la gelosia. Tot seguit destaco les idees que considero més importants.
- "Alguns dels motius més comuns que expliquen la gelosia són:
1. La inseguretat i la baixa autoestima. La persona gelosa es compara amb altres rivals i se sent feble i percep que no està a l'altura.
2. La idea de possessió. Moltes persones es creuen amos de l'estil de vestir, de les converses o del temps de les seves parelles
3. La sensació d'injustícia i de no rebre el mateix tracte".
- Si vol canviar la dinàmica de la seva parella, proveu de posar en pràctica aquests consells:
1. No cedeixi davant demandes absurdes que afecten el seu estil de vida i la seva escala de valors. Per a la sana convivència, ambdues parts han de fer concessions, però hi ha uns límits. Tenir un espai personal, fer esport, mantenir amistats, triar la forma de vestir, amb qui es reuneix a la feina ... Són conductes normals que formen part de la seva vida i del seu benestar.
2. No justifiqui i doni explicacions de cada trucada i missatge que rebi. Vostè necessita poder actuar com qualsevol persona digna de confiança.
3. Ignori el xantatge emocional: com males cares, que li retiri la paraula, comentaris del tipus que no pot estar sense vostè quan surt, que sent molta ansietat i que pateix molt. La dependència emocional no és positiva per a cap de les parts.
4. Acceptar que les relacions poden ser per a tota la vida o no.
5. Doni llibertat a la seva parella, respecti la seva intimitat i el seu espai. Les persones necessitem estar en equilibri, i el temps que invertim amb nosaltres mateixos és molt enriquidor: llegir, córrer, anar a jugar a pàdel amb els amics, prendre un cafè amb una altra persona.
6. Confiï. La confiança és un dels valors més importants en una relació.
7. Treballeu la seva autoestima. Intenta veure quins són els seus punts forts, pregunti-li què el va atreure, faci-li saber que és important per a vostè que li digui coses que el facin sentir atractiu.

GABINET PSICOPEDAGÒGIC I MÈDIC NATURISTA ESTHER MOLINS

Av. Llibertat, 20, 2n C. MOLLET. 93 570 43 04 / 618 07 72 20

www.psicopnaturmolins.cat  esther@psicopnaturmolins.cat

 

Edicions locals