La nova llei del teletreball: una regulació poc ambiciosa

Col·lectiu Ronda

Aparador

La nova llei del teletreball: una regulació poc ambiciosa
La nova llei del teletreball: una regulació poc ambiciosa

El nou Reial Decret sobre el teletreball aprovat recentment pel Govern pretén normalitzar i regular aquesta modalitat de prestació laboral que durant la pandèmia ha obligat a milers de persones a posar-la en pràctica. El recurs cada vegada més habitual al treball a distància amenaçava de fer insuficient la seva regulació que la normativa laboral vigent ja preveia.

No obstant això, des de Col·lectiu Ronda, considerem que la norma aprovada és probable que no contribueixi en excés a millorar la situació, principalment per la manca d’ambició i pel fet de remetre’s en excés a la necessitat d’assolir sempre uns “acords entre les parts” (empresa i treballador/a) que, inevitablement, ens porten a pensar en la imposició de criteris per part de les empreses abans que no pas en protecció eficaç dels drets dels treballadors. La negociació col·lectiva serà clau a l’hora de modular les principals característiques de la prestació de treball a distància.

Percentatge de jornada i dotació de mitjans

El teletreball es defineix com a “regular” quan es presti a distància almenys el 30% de la jornada prenent com a referència un període de tres mesos o el percentatge equivalent si la durada del contracte és inferior i sempre ha d’estar regulat mitjançant acord escrit entre les parts en què s’expliciti condicions de la prestació i mesures concretes pel que fa a aspectes com, per exemple, la compensació de despeses.

En aquest sentit, l’aprovació de la nova norma no ha modificat la situació. El capítol dedicat a l’obligació de l’empresa de dotar als treballadors i treballadores de tots els mitjans (inclosos els consumibles) necessaris per al desenvolupament de les funcions i fer-se càrrec del seu manteniment no deixa de ser genèric des del moment en què no especifica què s’entén per “despeses” dels equips i eines.

Control de jornada, dret al descans i prevenció de riscos

El treball a distància manté l’obligació de registrar la jornada efectiva de treball i la de respectar els períodes mínims de descans. La nova normativa no inclou grans especificitats respecte als mitjans i mètodes de control de l’acompliment de les obligacions laborals més enllà de referir-se de forma genèrica al dret a la intimitat, la privacitat de les dades personals i l’obligació de sotmetre’s als principis d’“idoneïtat, necessitat i proporcionalitat dels mitjans utilitzats”.

Imposa, això sí, a les empreses la limitació en l’ús de mitjans tecnològics per comunicar-se amb els seus empleats fora de l’horari laboral establert. La norma insta també a les empreses a prestar especial atenció a l’hora d’avaluar els riscos laborals, que se circumscriu a l’espai domèstic on es desenvolupa la prestació de serveis. De forma no poc críptica, però, es limita a afirmar que l’avaluació de riscos s’ha de fer a partir d’“una metodologia que ofereixi confiança respecte als seus resultats”.

Com veiem doncs, la nova regulació, a falta de què es comenci a aplicar, no aporta massa novetats però sobretot acaba essent una negociació entre empresa i persona treballadora que caldrà veure fins on arriba.

Josep Pérez
Advocat de Col·lectiu Ronda Mollet
Rambla Nova, 26, 1r · Fax: 93 570 33 44
Tel.: 93 593 33 46
www.cronda.coop

Edicions locals