Les empreses també poden reclamar per la clàusula sòl de la hipoteca

Centenars d'empreses ja han reclamat judicialment per aconseguir la devolució de les quantitats indegudament abonades

Aparador

Les empreses també poden reclamar per la clàusula sòl de la hipoteca
Les empreses també poden reclamar per la clàusula sòl de la hipoteca

Durant anys, els tribunals espanyols van negar a empreses i autònoms la possibilitat de reclamar per l'abusivitat de la clàusula sòl dels seus préstecs hipotecaris, al contrari del que succeïa amb els clients particulars. Aquesta clàusula imposa un límit mínim a la variabilitat de l'interès nominal, impedint als perjudicats beneficiar-se de possibles baixades del tipus d'interès, tal com ha succeït en els darrers anys amb l'Euribor.

Els tribunals consideraven que la nul·litat de la clàusula sòl derivava de l’incompliment del deure de transparència i informació que la legislació imposa a les entitats quan tracten amb clients i usuaris no professionals. Una exigència que neix de l’especial grau de protecció que la normativa europea i espanyola en matèria de consum reserva als clients minoristes.

Aquests mateixos tribunals, però, consideraven que les societats i els autònoms que subscrivien préstecs hipotecaris destinats a la seva pràctica professional (per exemple, per adquirir un local comercial) no ho feien en qualitat de consumidors i, per tant, les entitats no estaven subjectes als mateixos requeriments de transparència i claredat.

Sortosament, aquesta situació ha experimentat un canvi radical arran d'una sentència dictada pel Tribunal Suprem que ha permès a centenars d'empreses reclamar judicialment i aconseguir l'eliminació de la clàusula sòl de les seves hipoteques i la devolució de les quantitats indegudament abonades.

Si en el cas dels particulars els tribunals estableixen que la clàusula sòl ha de superar el denominat «control de transparència», consistent a analitzar la claredat de la informació proporcionada sobre la naturalesa i els efectes econòmics de la clàusula, en el cas de les empreses es considera que també cal analitzar la informació proporcionada, però aplicant un altre tipus de control: el d'incorporació. És a dir, una cosa tan senzilla i evident com que el prestatari «ha de tenir una oportunitat real de conèixer la clàusula en el moment de la formalització del contracte» i que aquesta ha d'estar expressada amb «una redacció clara, concreta i senzilla, que permeti una comprensió gramatical normal».

Sent així, per tal que la clàusula sigui vàlida, l'empresa o el treballador autònom han hagut de tenir amb anterioritat a la signatura de l'escriptura una informació prou precisa per part de l'entitat sobre l'existència de la clàusula sòl que, a més, ha d'estar redactada amb claredat, concreció i senzillesa, sense provocar equívocs en relació amb la seva veritable naturalesa.

Núria Vilarnau
Advocada de Col·lectiu Ronda Granollers

Pl. Josep M. Folch i Torres, 12, 1r C
Tel.: 93 870 87 42 · Fax: 93 860 01 66
www.cronda.coop

Edicions locals