Quan l’ERTO es converteix en un acomiadament col·lectiu

Des de l'inici de l'estat d'alarma, més de 130.000 empreses han cessat la seva activitat

Aparador

Quan l’ERTO es converteix en un acomiadament col·lectiu
Quan l’ERTO es converteix en un acomiadament col·lectiu

Tot i les mesures adoptades per tal que les empreses afectades recorrin a la suspensió de contractes o la reducció de jornades de treball en comptes de l'extinció de llocs de treball, durant aquest període de tres mesos han estat molts els treballadors i treballadores que han patit acomiadaments (mai prohibits, tot i que això fos el que es traslladés a l’opinió pública) o han vist finalitzats els seus contractes prematurament. Una situació que es podria accentuar a partir del 30 de juny, quan finalitza el període de pròrroga dels ERTOs sol·licitats per força major.

La pregunta seria: és possible aplicar un acomiadament col·lectiu a la finalització d'un ERTO? Les empreses ho poden instar, però cal recordar que la jurisprudència de Tribunal Suprem ha remarcat en més d'una ocasió que la causa invocada per efectuar un acomiadament col·lectiu no pot ser la mateixa que va substanciar un ERTO. Per tant, s'exigirà sempre causa diferent, o que l'empresa pugui provar que existeix un agreujament de la situació que no pot ser corregida limitant-se a reduir o suspendre jornades.

Les empreses estan obligades a tramitar de forma col·lectiva els acomiadaments quan les extincions afecten un determinat percentatge de la plantilla. En empreses de menys de 100 treballadors/es, els afectats han de ser almenys 10; el 10% de la plantilla quan l’empresa ocupi entre 100 i 300 persones o 30 treballadors/es en empreses de més de 300. Encara que no s’assoleixin aquests llindars d’afectació en el conjunt de l’empresa, l’acomiadament ha de ser col·lectiu si s’arriben a aquests percentatges en un únic centre de treball que ocupi més de 20 persones i quan l’extinció afecta la totalitat de la plantilla si l'empresa cessa la seva activitat i té més de 5 treballadors.        

En tots els supòsits, si l'empresa ha tramitat de forma individual les extincions contractuals, tot i que pel volum d'afectació hauria correspost articular-les com a acomiadament col·lectiu, aquestes han de ser considerades nul·les (i s’exigiria la readmissió).

En cas que es faci efectiu l’acomiadament, l’empresa està obligada a obrir un període de consultes o negociació amb els representants dels treballadors amb l’obligació de negociar de bona fe i justificar documentalment la seva decisió. La manca de motivació o de bona fe, poden comportar la nul·litat del procediment.   

Cal tenir present que un acomiadament col·lectiu pot ser impugnat davant l’Autoritat Laboral si ha existit coacció, frau o abús de dret o per part dels propis representants si, per exemple, consideren que no s'acredita la causa econòmica invocada per l’empresa.

Clàudia Guasch
Advocat de Col·lectiu Ronda Mollet

Rambla Nova, 26, 1r · Fax: 93 570 33 44
Tel.: 93 593 33 46
www.cronda.coop

Edicions locals