El concurs de creditors com a fórmula per a salvar l’empresa

Aparador

La Llei Concursal reuneix una sèrie de fórmules que l’empresari ha de conèixer, ten-dents a facilitar la continuïtat de l’activitat empresarial, i que resumirem aquí.

En primer lloc, cal assenyalar que entrar en concurs no significa paralitzar l’activitat: tot el contrari. Sobre aquest pilar descansen les dues grans fórmules per a aconseguir salvar l’activitat empresarial:

1. El conveni és la fórmula prevista per la llei perquè l’empresa superi el concurs de creditors i torni a la normalitat jurídica, aconseguint per a això un acord amb els seus creditors que li permeti reduir el seu deute mitjançant una quitança, i ajornar i periodificar el seu deute mitjançant una espera.

El conveni requereix un pacte majoritari amb els creditors, el percentatge d’aprovació dels quals variarà en funció dels sacrificis que es demani als creditors del con-cursat. Aquesta és la solució prototípica de continuació de l’activitat empresarial, però no és l’única.

2. La liquidació unitària o venda de la unitat productiva, permet que aquelles empreses que no poguessin aconseguir un conveni amb els seus creditors, poden transmetre bé la totalitat dels actius de l’empresa en bloc, o bé unitats productives autònomes. Aquesta sortida permet que els elements de l’actiu de l’empresa en crisi no siguin esqueixats. S’evita amb això que es produeixi la pèrdua del valor que tindrien conformat un tot productiu.

Aquest tipus de solució permet que l’actiu essencial que conforma l’activitat empresarial, amb els seus actius productius i els llocs de treballs a ells adscrits, es pugui mantenir, evitant grans processos de destrucció d’ocupació.

En definitiva, hem de canviar la nostra manera d’entendre el concurs, ja que és una eina que ben utilitzada pot permetre la continuïtat de l’activitat empresarial, permetent el manteniment d’un important número dels llocs de treball i del teixit productiu.

José Ignacio Carnero, advocat
jicarnero@cgcabogados.net
www.cgcabogados.net

Edicions locals